Onderhandelen

Subsidies en erkenningen

SUBSIDIES ERKENNINGEN
 • KMO-portefeuille
 • VDAB-opleidingscheques
 • Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Chèques-Formation
 • IPV-voedingsindustrie
 • Vormelek
 • Qfor
 • IAB / IEC
 • BIBF
 • IBR
 • OVB
 • BIV
 • FOD Volksgezondheid
   

 

Voor meer informatie over de KMO-portefeuille of andere subsidieregelingen, neemt u contact op met Geert Naessens, Office Manager IFBD (tlf: +32 50 38 30 30 – e-mail: geert@ifbd.be)

 

KMO-PORTEFEUILLE

Wat?
Alle IFBD-trainingen, zowel open als maatwerk workshops, zijn erkend voor de KMO-portefeuille, waardoor u tot 50% korting/subsidie kunt krijgen van de Vlaamse Overheid.  Ook coaching trajecten, maatwerk, e-learning, permanente vorming, … komen in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille.  

Erkenningsnummer IFBD -  DV.O105 657

Erkenningsnummer Hedera -  DV.O105 743

Wie?
De subsidie is voorzien voor KMO’s en vrije beroepen.  Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest
 • Een onderneming uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%)
 • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (zie nacecode-lijst in bijlage onderaan).
 • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm ( VZW’s  en publieke diensten zijn uitgesloten) 

Hoe?

Officiële website: http://www.kmo-portefeuille.be/

 

VDAB-OPLEIDINGSCHEQUES

Wat?
U kunt opleidingscheques aanvragen voor maximaal 250 € per jaar. Maximum de helft van het cursusbedrag wordt gesubsidieerd, de andere helft betaalt u zelf.  Enkel cursussen in open formule worden gesubsidieerd. Interne trainingen komen niet in aanmerking.

Wie?
Alle werknemers kunnen gebruik maken van de VDAB-opleidingscheques ten persoonlijken titel.  U hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als u een werknemer of interimkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt, én de opleiding op eigen initiatief volgt.

Hoe?
U kan ze online bestellen of telefonisch op 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).  U bestelt uw opleidingscheques best al vóór de opleiding of loopbaanbegeleiding van start gaat. Zo hoeft u het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.  De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld. Is de opleiding of loopbaanbegeleiding al van start gegaan? Geen nood. U kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.

Officiële website: www.vdab.be/opleidingscheques

 

STEUN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Wat?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een steun voor opleidingen voor.  U kunt hierbij tot 50 % korting krijgen op het totaalbedrag van de training, met een minimum van 500 € per training en een maximum van 5.000 €.  U kan tot maximaal drie opleidingen per jaar laten subsidiëren.    De steun wordt uitbetaald nadat u de opleiding integraal heeft betaald. U dient tevens een evaluatierapport en de bewijsstukken over te maken (facturen en betalingsbewijzen).

Wie?
Zelfstandigen en KMO’s gevestigd in één van de 19 Brusselse gemeenten kunnen voor het volgen van een opleiding subsidies aanvragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe?
De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

 • het aanvraagformulier;
 • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
 • de lijst van referenties van het IFBD, alsook de folder; een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving

Officiële website: http://www.premieskmo.be/-Een-opleiding-volgen-.html

 

CHEQUES-FORMATION

Wat?
De opleidingscheques geven een onderneming de kans om tegen voordelige voorwaarden algemene opleidingen bij een erkende opleidingsverstrekker aan haar werknemers aan te bieden. De cheque heeft een totale waarde van 30 € per stuk en is geldig voor één uur opleiding. De kost voor de werkgever bedraagt echter maar 15 €, want de Waalse regering past de andere helft van de opleidingskost bij. Het maximum aantal cheques dat per kalenderjaar toegekend wordt, varieert in functie van de grootte van de onderneming.

Wie?
Om opleidingscheques te verkrijgen, moet de onderneming: 

 • uitgebaat worden door een natuurlijk persoon of een handelsvennootschap (met uitzondering van de publiekrechtelijke rechtspersonen en de VZW’s);
 • ten minste één functionele hoofdzetel  in het Franse taalgebied hebben (Waalse Gewest met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap);
 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • een jaarlijks omzetcijfer van niet meer dan 40 miljoen €  of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 27 miljoen €  hebben;
 • onafhankelijk zijn.

Hoe?
De onderneming die opleidingscheques wenst te verkrijgen, moet haar aanvraag indienen bij de FOREM per post, fax of e-mail. Ze moet er alle vereiste gegevens in vermelden, met inbegrip van het opleidingsplan en een attest op erewoord dat zij geen andere subsidies voor dezelfde opleiding ontvangt.

Officiële website: http://www.leforem.be/particuliers/aides/formation/cheque-formation.html

 

IPV-VOEDINGSINDUSTRIE

Wat?
Voor open opleidingen krijgt u  als tussenkomst maximum 120 €  per lesdag en per deelnemer (met maximum 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding).
Voor interne opleidingen krijgt u als tussenkomst maximum 360 €  per lesdag vanaf 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding.

Wie?
Elk bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 en 220 – gevestigd in Vlaanderen, Brussel of Wallonië), kan gebruik maken van de IPV-korting voor opleiding.

Hoe?
U wordt geacht met het IPV contact op te nemen, zodra werknemers van uw bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 of 220) een erkende opleiding volgen uit het open IFBD-cursusaanbod


Bij een interne training heeft het IPV de goedgekeurde offerte nodig om na te gaan of de opleiding in aanmerking komt voor een IPV-korting. Ook hier neemt IPV samen met u het initiatief om het kortingsdossier verder af te wikkelen.

Officiële site: www.ipv-ifp.be

 

VORMELEK

Wat?
U kunt via Vormelek een korting krijgen van 15,5 € /uur en dit zowel voor open als interne leertrajecten. 

Wie?
Deze kortingen gelden voor alle werknemers van bedrijven uit het PC 149.01

Hoe?
U neemt hiertoe rechtstreeks contact op met Vormelek.

Officiële website: www.vormelek-formelec.be

 

ERKENNINGEN

QFor
Het IFBD behaalde in 2011 voor de vierde keer het QFor-attest.

IAB / IEC
IFBD-workshops voor accountants zijn erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) onder het nummer B0227/2011-06.

BIBF
IFBD-workshops voor accountants zijn erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

IBR
IFBD-workshops voor advocaten-accountants zijn erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

OVB
IFBD-workshops voor advocaten en juristen zijn erkend door de Orde van Vlaamse Balies.

BIV
IFBD-workshops voor vastgoedmakelaars zijn erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

FOD Volksgezondheid
Een aantal van onze trainingen zijn erkend door de FOD Volksgezondheid (Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.